Bennet Foundation

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" by Eleanor Roosevelt

Bennet Foundation

Bennet Foundations (u.b.) syfte är att förse vanliga medborgare med guider, läromedel till utbildning med hjälp till självhjälp, enkla lösningar på till synes svåra problem inom olika specifika naturområden.

Det finns många intresseområden i samhället där väsentlig information är svårtillgänglig för gemene man, inte förstås, lämnas osagd eller ger en direkt felaktig bild av verkligheten så som den faktiskt är.

Bennet Foundations mål är att förenkla för de som tror på framtiden genom skönheten i sina drömmar.

© 2020 Bennet Foundation

Tema av Anders Norén