Bennet Foundation

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" by Eleanor Roosevelt

Bennet Foundation

Bennet Foundations (u.b.) syfte är att förse behövande familjer med guider, läromedel och utbildning för hjälp till självhjälp, enkla lösningar på till synes svåra problem inom specifika områden.

Det finns många intresseområden i samhället där väsentlig information är svårtillgänglig för gemene man, som lämnas osagd eller ger en direkt felaktig bild av verkligheten så som den faktiskt är.

Bennet Foundations mål är att göra livet lite lättare för de behövande.

© 2020 Bennet Foundation

Tema av Anders Norén