Bennet Foundation

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" by Eleanor Roosevelt

10 000 balls

Det är ett känt faktum att många unga har dåligt utvecklad hand motorik pga mycket mobil användning. Vissa kan inte längre greppa en boll.

10 000 inspelade tennisbollar skänks till förskolor i Helsingborg – låt förskolebarns kreativitet blomstra!

Bollarna skänks löpande från tennistävlingar med nationella och internationella toppspelare.

Vissa bollar har till och med grus kvar från någon stor arena!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Bennet Foundation

Tema av Anders Norén