Våra möjliggörare

Dessa människor har altruistiskt och ideellt bidragit med sin stora kompetens och kunnande till vårt gemensamma mål här på Bennet Foundation. Det har varit en ära att lära känna samtliga och arbeta tillsammans över åren. Vi hedrar deras minne och inspiration med vårt fortsatta arbete.

Bengt Lindskog porträtt

Bengt lindskog

Bengt Lindskog född i Helsingborg och brann för Helsingborgs stad och dess utveckling med en stor passion för dess historia. Efter en tid på sjön,  via utbildning till fältflygare, inom flygvapnet utbildade han sig till ingenjör.

Han arbetade under många år som exploateringschef i Helsingborgs stad där han bland annat medverkade till skapandet av Maria Park, Norra Hamnen samt Knutpunkten. Under tiden han jobbade som exploateringschef i Helsingborg bidrog han även med sin gedigna kunskap om Helsingborgs historia till skapandet av många böcker med fokus på Helsingborg såväl som ett 100-tal historiskt informerande bronsskulpturer runtom Helsingborgs kommun.

Dessutom ledde Bengt under många år Helsingborgs Stadsvandringar som var mycket uppskattade av de som deltog. Han var även mycket engagerad i diverse föreningar och organisationer i Helsingborgs stad och satt bland annat som Ålderman i Gillet Helsingborg som är en förening med syftet att sedan tidigt 1900-tal bevara Helsingborgs historia.

Se Bengt Lindskog i Arkitekturens Pärlor av SVT här.

Sam Nilsson

DR. SAM NILSSON

Dr. Sam Nilsson född i Skåne, stolt Chalmerist, doktorerade i kärnfysik och gjorde fantastisk internationell karriär.  Han brann för innovation hela livet och var teknisk direktör för ett av Wallenbergs stora bolag. 1979 var han dessutom utlånad som expert inom kärnfysik till Sveriges statsminister och han var även verksam inom Nobelstiftelsen.

Läs Dr Sam Nilssons CV här.

Arne Johansson porträtt

ARNE JOHANSSON

Arne Johansson född i Klippan, var under många år ansvarig för Bonnier förlag i Södra Sverige med bas i Helsingborg. Han var en sann visionär som dessutom brann för utveckling. På senare tid grundade och drev han Samtal på Dunkers där han bjöd in människor som hade lyckats inom diverse områden här i livet och intervjuade dessa i form av panelsamtal.

Per-Eric Schyberg porträtt

PER-ERIC SCHYBERG

Per-Eric Schyberg född i Tranås och började sin resa här i livet som bankman där han gjorde avtryck genom att vara den som beviljade lån till Ingvar Kamprad för vad som skulle bli senare IKEA när ingen annan trodde på det, vilket ledde till en livslång vänskap med Ingvar. Efter en flytt till Helsingborg blev Per bankdirektör på Handelsbanken och senare VD på dåvarande Leo/Pfizer/McNeil. Senare kom han att skapa en stiftelse dit han donerade stora summor som än idag bidrar med miljonbelopp till medicinsk forskning.